پاویلیون با سرو انواع غذاهای ایرانی و فرنگي همراه با پيش غذای گرم و سرد، آماده پذيرايي از ميهمانان ارجمند مي باشد.

پاویلیون
پاویلیون
پاویلیون
پاویلیون
پاویلیون
پاویلیون

پاویلیون
پاویلیون
پاویلیون
پاویلیون
پاویلیون
پاویلیون

پاویلیون
پاویلیون
پاویلیون
پاویلیون
پاویلیون
پاویلیون

پاویلیون
پاویلیون
پاویلیون
پاویلیون
پاویلیون
پاویلیون

پاویلیون
پاویلیون
پاویلیون
پاویلیون
پاویلیون
پاویلیون

پاویلیون
پاویلیون
پاویلیون
پاویلیون
پاویلیون
پاویلیون

پاویلیون
پاویلیون

برای مشاهده عکس در اندازه بزرگ روی عکس مد نظر خود کلیک کنید.