اتاق عقد با سفره ای زیبا و آراسته شده در کنار سالن مراسم

اتاق عقد | هتل سبز کارون دلیجان
اتاق عقد
اتاق عقد | هتل سبز کارون دلیجان
اتاق عقد
اتاق عقد | هتل سبز کارون دلیجان
اتاق عقد

اتاق عقد | هتل سبز کارون دلیجان
اتاق عقد
اتاق عقد | هتل سبز کارون دلیجان
اتاق عقد
اتاق عقد | هتل سبز کارون دلیجان
اتاق عقد

اتاق عقد | هتل سبز کارون دلیجان
اتاق عقد
اتاق عقد | هتل سبز کارون دلیجان
اتاق عقد

برای مشاهده عکس در اندازه بزرگ روی عکس مد نظر خود کلیک کنید.